Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Επιστολή της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζαγοράς ΜουρεσίουΖαγορά 17-6-2014
Επιστολή της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζαγοράς Μουρεσίου

Επιστολή προς :
·         τον Δήμαρχο Ζαγοράς Μουρεσίου
·         Την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
·         Άπαντες τους εργαζόμενους του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Κοινοποίηση:
1.      Στους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
2.      Στον Διευθυντή και εργαζόμενους στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς.

Με το νόμο 4250/26-3-14 "Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις", που ψήφισε πρόσφατα, η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ προχωρά εκτός των άλλων σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση το ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Η «αξιολόγηση» αποτελεί εργαλείο, που δεν υπηρετεί τους εργαζόμενους και τις διευρυμένες λαϊκές ανάγκες, δεν οδηγεί στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ούτε στην εξάλειψη των αιτιών, που τις υποβαθμίζουν.
Μέσω και της προωθούμενης αξιολόγησης η κυβέρνηση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους, ενός κράτους στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων μέσα από απολύσεις.

Κρύβει ότι τα φαινόμενα της αποσάθρωσης δημοσίων υπηρεσιών, κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα και της μη κάλυψης των κοινωνικών αναγκών οφείλονται στη δικιά της πολιτική, στη δικιά της επιλογή.

Είναι ψέμα ότι η αξιολόγηση θα οδηγήσει σε καλύτερες υπηρεσίες για το λαό.

Το ίδιο παραμύθι της «αξιολόγησης» έχουν σερβίρει σε όλες τις βασικές κοινωνικές δομές στη περιοχή μας: σε σχολεία και στο Κέντρο Υγείας. Αποτέλεσμα όλων αυτών η συνεχής υποβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου μας με συγχωνεύεις και καταργήσεις τμημάτων καθώς και του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς, του Πολυιατρείου Κισσού και των αγροτικών ιατρείων

Η πραγματικότητα είναι πως θέλουν να αξιολογούν τις Δημόσιες Δομές, να καταργούν τμήματα και Δ/νσεις, να υποβαθμίζουν, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Προετοιμάζονται νέες απολύσεις, που σημαίνει μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και αντικατάσταση εργαζομένων με συγκροτημένα  εργασιακά δικαιώματα από φτηνούς, προσωρινούς και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενους. Αν τους ενδιέφερε η ποιότητα των υπηρεσιών θα  κοίταζαν να καλύψουν τα τεράστια κενά με μόνιμο προσωπικό και όχι ποιους θα απολύσουν.


Στο συγκεκριμένο νόμο, επιβάλλονται  ποσοστώσεις (βαθμολόγηση ποσοστού 15% των υπαλλήλων με βαθμούς 1 έως 6). Παράλληλα ο νόμος απαιτεί, ο δήμαρχος ή ο γενικός γραμματέας κάθε Δήμου να προβούν σε υπογραφή αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστών. Δηλαδή να αποφασίσουν σε ποιες υπηρεσίες του δήμου θα επιμεριστεί το άριστα, το καλός και το μέτριος,  τι θα παραμείνει στο δήμο και ποιες υπηρεσίες θα ετοιμαστούν για κλείσιμο ή για παραχώρηση σε ιδιώτες, από ποιες υπηρεσίες θα προκύψει το 15% που θα πάρει άμεσα το δρόμο της διαθεσιμότητας  - απόλυσης.

Οι κατηγοριοποιήσεις και τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται οι εργαζόμενοι υπηρετούν: την πλήρη εμπορευματοποίηση βασικών κοινωνικών δομών, την διάλυση κάθε κοινωνικής πρόνοιας, την τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, το «διαίρει και βασίλευε» ανάμεσα στους εργαζόμενους.

Για τους παραπάνω λόγους απαιτούμε:

·         Να καταργηθεί ο νόμος 4250/14.
·         Να μην εφαρμοστεί στην πράξη η ποσόστωση που επιβάλλει ο Ν. 4250/14.
·         Να μη δεχτεί κανένας προϊστάμενος να συμπράξει στην υλοποίηση του νόμου, στη βαθμολογία με ποσόστωση, που οδηγεί σε απολύσεις εργαζομένων.
·         Να μη συμμετάσχει κανένας εργαζόμενος σε αυτοαξιολόγηση.
·         Να μη γίνει καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα.

Καλούμε την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει το θέμα της αξιολόγησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στην επικείμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.