Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 2015-2016.

Σήμερα στις 21-4-2015 σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο ξύλευσης για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων» η Λαϊκή Συσπείρωση έθεσε για ψηφοφορία την ακόλουθη πρόταση:

Ως Λαϊκή Συσπείρωση θεωρούμε πως τα δημοτικά δάση δεν μπορεί να γίνονται αντικείμενο εμπορίας αλλά πρέπει να αποτελούν κοινωνικό αγαθό.
Για το λόγο αυτό οι κάτοικοι του Δήμου μας πρέπει να έχουν πρόσβαση στην υλοτομία του δημοτικού δάσους κατόπιν εγκρίσεως του Δασαρχείου Βόλου σε συνεργασία με το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου.

Ο Δήμος προτείνουμε να βγάλει ανακοίνωση που να καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους που επιθυμούν οι ίδιοι να πραγματοποιήσουν την κοπή, να το δηλώσουν στις Τοπικές Κοινότητες και τη Δημοτική Κοινότητα Ζαγοράς. Η περίοδος προτείνουμε να είναι συγκεκριμένη: Από Αρχές Ιούνη έως τέλος Ιούνη.
Όσοι δεν μπορούν να υλοτομήσουν μόνοι τους θα δηλώνουν στις τοπικές κοινότητες τον αριθμό των χωρικών μέτρων που επιθυμούν και,  αν θέλουν, τον υλοτόμο που επιθυμούν να τους παραδώσει τα ξύλα.
Αρχές Ιούλη προτείνουμε να ξεκινήσει η ξύλευση από τους κατοίκους  και υλοτόμους και να διαρκέσει μέχρι τέλος Αυγούστου.
Στο διάστημα αυτό θα υπάρχει έλεγχος από τους τοπικούς δασοφύλακες , τα Τοπικά Συμβούλια και τη Δημοτική Κοινότητα Ζαγοράς και καταγραφή των ποσοτήτων.

Σε όλο το δήμο πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία:
Ο Δήμος θα εισπράττει τα χρήματα από τους κατοίκους όπως γίνεται στο Δήμο Μουρεσίου μέχρι σήμερα και στη συνέχεια αφού παρακρατά το ποσό υπέρ του Δήμου θα αποδίδει το αντίστοιχο στον υλοτόμο.  Όσοι κάτοικοι υλοτομήσουν στο δάσος μόνοι τους θα καταθέτουν στο Δήμο το αντίστοιχο τέλος.

Με την απαγόρευση της εμπορίας στο δημοτικό δάσος επιτυγχάνουμε σε μεγάλο βαθμό την πάταξη της λαθροϋλοτόμησης τουλάχιστον στο δάσος οξιάς καθώς δεν θα μπορεί να μετακινηθεί φορτίο ξύλων οξιάς έξω από τα όρια του δήμου μας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Βασίλης Τσαπράζης
Τριαντάφυλλος Κουρελάς

Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης καταψηφίστηκε από τους άλλους 2 συνδυασμούς, οι οποίοι αποφάσισαν με την ίδια ορμή της συνέχισης της προηγούμενης απόφασης, απόφαση που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δημοτών και συνεχίζει τις ίδιες απαράδεκτες πρακτικές που ευνοούν την λαθροϋλοτομία και τη μετατροπή των δασών σε εμπόρευμα ακριβό για το λαό.